Zielone szkoły

 

PARK REKREACJI ZOOM NATURY cool

to jeden z niewielu funkcjonujących dotychczas w Polsce centrów edukacji aktywnej z labolatoriami edukacyjnymi ( multimedialne ekrany, panele dotykowe prezentujące najciekawsze gatunki fauny i flory, żywe skamieniałości, gry interaktywne). Celem przedsięwzięcia jest inspirowanie, rozbudzanie ciekawości, zachęcanie do poznawania otaczającego świata poprzez aktywne doświadczenie i eksperymentowanie. Zoom natury to nie tylko nowoczesna edukacja, to także jeden z najatrakcyjniejszych parków linowych w Polsce, ścieżki rowerowe i spacerowe, sporty wodne, plac energi z fontannami, siłownie zewnętrzne, kąpieliska, ogrody pozwalające aktywnie spędzić czas. 

Dzień 1

9:00 – przyjazd do Ośrodka Wypoczynkowego Almatur
10:00-14:00 – zwiedzanie wystawy przyrodniczej w Ośrodku Edukacji
Ekologicznej (walory przyrodnicze Lasów Janowskich – znaczenie
i funkcje lasów, flora, fauna, formy ochrony przyrody, elementy
gospodarki leśnej, historia i kultura regionu itp.), obejrzenie taboru kolejki
leśnej oraz przejście ścieżką dydaktyczną obok Ośrodka
14:00 – obiad
15:30-18:30 – zajęcia fakultatywne do wyboru poniżej lub własne
19:00 – kolacja
20:00 – ognisko lub dyskoteka

Dzień 2

8:30 – śniadanie, wykwaterowanie (pobyt 2-dniowy)
9:30-14:00 – wyjazd własnym autokarem lub kolejką turystyczną /za
dopłatą – ok 30 zł/os./ do ostoi koników biłgorajskich żyjących
w naturalnym środowisku leśnym, potomków dawnego tarpana;
zwiedzanie zabytkowego drewnianego kościółka w Momotach Górnych;
wizyta w rezerwacie leśno-historycznym “Lasy Janowskie”- Porytowe
Wzgórze (miejsce wielkiej bitwy partyzanckiej okresu II wojny światowej,
bór jodłowy, pomnikowe dęby)
14:00 – obiad
15:00 – wyjazd grupy z Ośrodka (pobyt 2-dniowy)
15:30-18:30 – gry i zabawy integracyjne lub zajęcia fakultatywne do
wyboru poniżej
19:00 – kolacja
20:00 – ognisko lub dyskoteka

Dzień 3

8:30 – śniadanie, wykwaterowanie (pobyt 3-dniowy)
10:00 – wyjazd własnym autokarem lub kolejką turystyczną /za dopłatą –
ok 10 zł/os./ do Janowa Lubelskiego, zwiedzanie barokowego kościoła,
którego budowa związana jest z objawieniami Maryjnymi, przejazd do
źródliska “Stoki” stanowiącego unikalny pomnik przyrody, wizyta na
pływalni “Otylia”, spacer po Janowie i powrót do Ośrodka
14:00 – obiad
15:00 – wyjazd grupy z Ośrodka (pobyt 3-dniowy)
15:30-18:30 – olimpiada sportowa lub zajęcia fakultatywne do wyboru
poniżej
19:00 – kolacja
20:00 – karaoke lub podchody nocne

Dzień 4

8:30 – śniadanie, wykwaterowanie (pobyt 4-dniowy)
9:30-14:00 – wyjazd własnym autokarem lub kolejką turystyczną /za
dopłatą – ok 30 zł/os./ do ścieżki dydaktycznej w rezerwacie leśno
florystycznym “Szklarnia”. W czasie przejścia trasy realizowane są
zagadnienia związane z florą i fauną występującą w rezerwacie. Zamiennie
do wyboru wycieczka piesza wzdłuż malowniczej rzeki Trzebensz, której
program obejmuje: oglądanie żeremi i tam bobrowych, tematykę ochrony
roślin i zwierząt, zwiedzanie uroczyska Kruczek, kapliczki Św. Antoniego,
leśnej drogi krzyżowej oraz kapliczki upamiętniającej walki partyzanckie
w Lasach Janowskich
14:30 – obiad
15:00 – wyjazd grupy z Ośrodka (pobyt 4-dniowy)
15:30-18:30 – gra zdobywanie flagi lub zajęcia fakultatywne do wyboru
poniżej
19:00 – kolacja
20:00 – dyskoteka lub podchody nocne

Dzień 5

8:30 – śniadanie
9:30-14:00 – wyjazd własnym autokarem lub kolejką turystyczną /za
dopłatą – ok 15 zł/os./ do rezerwatu “Imielty Ług” (spacer po wydmach
i groblach między stawami, wejście na torfowisko i zapoznanie się
z ciekawą florą / m.in. rosiczka / i fauną torfowisk oraz ich rolą w
przyrodzie, a także problemami ochronnymi), wizyta w tradycyjnej
pracowni garncarskiej w Łążku Garncarskim (spotkanie z garncarzem,
poznanie tajników rzemiosła, pokazy oraz próby samodzielnego lepienia
garnków przez uczniów)
14:30 – obiad
15:00 – wykwaterowanie z Ośrodka i wyjazd grupy
Uwaga: w ramach pobytu przewodnicy realizują w/w program, który może
ulec modyfikacji w zależności od warunków pogodowych oraz terminów
zajęć fakultatywnych realizowanych odpłatnie przez firmy zewnętrzne.

 

 

 

Cena obejmuje:
zakwaterowanie: pawilon hotelowy lub Domki Drewniane – 6-osobowe,
wyżywienie 3 x dziennie + obiad w dniu wyjazdu, ognisko z pieczeniem
kiełbaski, dyskotekę, karaoke, możliwość korzystania z boiska do
siatkówki plażowej, piłki nożnej.
Wychowawca 1 na 10 uczestników – gratis.


Cena nie obejmuje:
usługi przewodnika/animatora, kosztów dojazdu do Janowa Lubel
skiego, kosztów zajęć fakultatywnych, wycieczek kolejką turystyczną,
kaucji zwrotnej na pokrycie ewentualnych kosztów zniszczeń – 300 zł.


Zajęcia fakultatywne dodatkowo płatne:

Uwaga: uczestnicy powinni posiadać ubranie dostosowane do
zmiennych warunków atmosferycznych, wygodne buty do wędrówek,
kurtkę przeciwdeszczową, nakrycia głowy, strój kąpielowy i czepek na
basen, środek od komarów.